12.12.2018
AGRI_AM(2018)632018
ИЗМЕНЕНИЯ
201 - 431
Проект на доклад
Йорн Дорман
(PE630.436v01-00)
Доклад за прилагането на Регламент № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС
(2018/2110(INI))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 444kWORD 155k
Правна информация