12.12.2018
AGRI_AM(2018)632018
ÆNDRINGSFORSLAG
201 - 431
Udkast til betænkning
Jørn Dohrmann
(PE630.436v01-00)
Gennemførelsen af forordning nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
(2018/2110(INI))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 405kWORD 121k
Juridisk meddelelse