12.12.2018
AGRI_AM(2018)632018
MUUDATUSETTEPANEKUD
201-431
Raporti projekt
Jørn Dohrmann
(PE630.436v01-00)
Määruse (EÜ) nr 1/2005 (mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda) rakendamisaruanne
(2018/2110(INI))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 409kWORD 103k
Õigusalane teave