12.12.2018
AGRI_AM(2018)632018
TARKISTUKSET
201 - 431
Mietintöluonnos
Jørn Dohrmann
(PE630.436v01-00)
Eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 täytäntöönpano
(2018/2110(INI))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 423kWORD 108k
Oikeudellinen huomautus