12.12.2018
AGRI_AM(2018)632018
PAKEITIMAI
201-431
Pranešimo projektas
Jørn Dohrmann
(PE630.436v01-00)
Įgyvendinimo ataskaita dėl Reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ES viduje ir už jos ribų
(2018/2110(INI))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 402kWORD 118k
Teisinis pranešimas