12.12.2018
AGRI_AM(2018)632018
GROZĪJUMI Nr.
201 - 431
Ziņojuma projekts
Jørn Dohrmann
(PE630.436v01-00)
Īstenošanas ziņojums attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās
(2018/2110(INI))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 424kWORD 120k
Juridisks paziņojums