12.12.2018
AGRI_AM(2018)632018
POPRAWKI
201 - 431
Projekt sprawozdania
Jørn Dohrmann
(PE630.436v01-00)
Sprawozdanie z wykonania rozporządzenia 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu w UE i poza nią
(2018/2110(INI))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 443kWORD 114k
Informacja prawna