12.12.2018
AGRI_AM(2018)632018
ÄNDRINGSFÖRSLAG
201 - 431
Förslag till betänkande
Jørn Dohrmann
(PE630.436v01-00)
Genomföranderapporten avseende förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport inom och utanför EU
(2018/2110(INI))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 404kWORD 118k
Rättsligt meddelande