29.7.2019
AGRI_AM(2019)639812
AMENDEMENTEN
1 - 53
Ontwerpadvies
Paolo de Castro
(PE639.624v01-00)
Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020
(2019/2028(BUD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 220kWORD 87k
Juridische mededeling