29.7.2019
AGRI_AM(2019)639812
AMENDAMENTELE
1 - 53
Proiect de aviz
Paolo de Castro
(PE639.624v01-00)
referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020
(2019/2028(BUD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 226kWORD 87k
Notă juridică