PDF 158kWORD 970k

 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

 

AGRI(2019)0710_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Учредително заседание

Сряда, 10 юли 2019 г., 16.00–16.30 ч.

Брюксел, Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)

 

Откриване на заседанието от временното председателство

1. Избор на председател

под председателството на новоизбрания председател

2. Избор на първи заместник-председател

3. Избор на втори заместник-председател

4. Избор на трети заместник-председател

5. Избор на четвърти заместник-председател

6. Съобщения на председателя

7. Следващи заседания

         23 юли 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

* * *

Последно осъвременяване: 9 юли 2019 г.Правна информация