PDF 177kWORD 1003k

 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

 

AGRI(2019)0722_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 23 юли 2019 г., 9.00–12.30 ч. (заседание на координаторите) и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)

23 юли 2019 г., 9.00–12.30 ч. (заседание на координаторите)

При закрити врати

1. Заседание на координаторите

* * *

 

23 юли 2019 г., 14.30–18.30 ч.

В присъствието на Съвета и на Комисията

2. Приемане на дневния ред

3. Съобщения на председателя

4. Избор на третия заместник-председател

5. Избор на четвъртия заместник-председател

6. Размяна на мнения с Фил Хоган, член на Комисията, отговарящ за земеделието и развитието на селските райони

7. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

AGRI/9/00552

 2019/2028(BUD) 

 

Водеща:

 

BUDG

 

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

8. Одобряване на препоръките, изготвени от координаторите на комисията AGRI

9. Разни въпроси

10. Следващи заседания

         4 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

         5 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

* * *

Последно осъвременяване: 17 юли 2019 г.Правна информация