PDF 185kWORD 263k

 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

 

AGRI(2019)0722_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 23. července 2019, 9:00–12:30  (schůze koordinátorů)  a 14:30–18:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

23. července 2019, 9:00–12:30  (schůze koordinátorů)

Neveřejná schůze

1. Schůze koordinátorů

* * *

23. července 2019, 14:30–18:30

Za přítomnosti Rady a Komise

2. Přijetí pořadu jednání

3. Sdělení předsedy

4. Volba třetího místopředsedy

5. Volba čtvrtého místopředsedy

6. Výměna názorů s komisařem odpovědným za zemědělství a rozvoj venkova Philem Hoganem

7. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

AGRI/9/00552

 2019/2028(BUD) 

 

Příslušný výbor:

 

BUDG

 

 

 

         projednání návrhu stanoviska

8. Schválení doporučení vydaných koordinátory výboru AGRI

9. Různé

10. Příští schůze

         4. září 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

         5. září 2019, 9:00–12:30 (Brusel)

* * *

Poslední aktualizace: 18. července 2019Právní upozornění