PDF 179kWORD 981k

 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

 

AGRI(2019)0722_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. liepos 23 d., antradienis, 9.00–12.30 val. (koordinatorių posėdis) ir 14.30–18.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q2)

2019 m. liepos 23 d. 9.00–12.30 val. (koordinatorių posėdis)

Uždaras

1. Koordinatorių posėdis

* * *

2019 m. liepos 23 d. 14.30–18.30 val.

Dalyvauja Tarybos ir Komisijos atstovai

2. Darbotvarkės tvirtinimas

3. Pirmininko pranešimai

4. Trečiojo (-iosios) pirmininko pavaduotojo (-os) rinkimai

5. Ketvirtojo (-osios) pirmininko pavaduotojo (-os) rinkimai

6. Keitimasis nuomonėmis su už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingu Komisijos nariu Philu Hoganu

7. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

AGRI/9/00552

 2019/2028(BUD) 

 

Atsakingas komitetas:

 

BUDG

 

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

8. AGRI komiteto koordinatorių pateiktų rekomendacijų tvirtinimas

9. Kiti klausimai

10. Kiti posėdžiai

         2019 m. rugsėjo 4 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

         2019 m. rugsėjo 5 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis)

* * *

Atnaujinta: 2019 m. liepos 17 d.Teisinis pranešimas