PDF 182kWORD 263k

 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

 

AGRI(2019)0722_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Otrdien, 2019. gada 23. jūlijā, plkst. 9.00–12.30  (koordinatoru sanāksme)  un plkst. 14.30–18.30

Briselē

Telpa: József Antall (4Q2)

2019. gada 23. jūlijā plkst. 9.00–12.30  (koordinatoru sanāksme)

Aiz slēgtām durvīm

1. Koordinatoru sanāksme

* * *

2019. gada 23. jūlijā plkst. 14.30–18.30

Klātesot Padomes un Komisijas pārstāvjiem

2. Darba kārtības pieņemšana

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

4. Priekšsēdētāja trešā vietnieka vai trešās vietnieces ievēlēšana

5. Priekšsēdētāja ceturtā vietnieka vai ceturtās vietnieces ievēlēšana

6. Viedokļu apmaiņa ar lauksaimniecības un lauku attīstības komisāru Phil Hogan

7. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

AGRI/9/00552

 2019/2028(BUD) 

 

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG

 

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

8. AGRI komitejas koordinatoru ieteikumu apstiprināšana

9. Dažādi jautājumi

10. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 4. septembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

         2019. gada 5. septembrī plkst. 9.00–12.30 (Briselē)

* * *

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 16. jūlijsJuridisks paziņojums