PDF 185kWORD 263k

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

AGRI(2019)0722_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 23 lipca 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30  (posiedzenie koordynatorów)  i 14.30 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (4Q2)

23 lipca 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30  (posiedzenie koordynatorów)

Przy drzwiach zamkniętych

1. Posiedzenie koordynatorów

* * *

23 lipca 2019 r., w godz. 14.30 – 18.30

W obecności Rady i Komisji

2. Przyjęcie porządku dziennego

3. Komunikaty przewodniczącego

4. Wybór trzeciego wiceprzewodniczącego lub trzeciej wiceprzewodniczącej

5. Wybór czwartego wiceprzewodniczącego lub czwartej wiceprzewodniczącej

6. Wymiana poglądów z komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Philem Hoganem

7. Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

AGRI/9/00552

 2019/2028(BUD) 

 

Przedm. właśc.:

 

BUDG

 

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

8. Zatwierdzenie zaleceń wydanych przez koordynatorów komisji AGRI

9. Sprawy różne

10. Następne posiedzenia

         4 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

         5 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

* * *

Ostatnia aktualizacja: 18 lipca 2019Informacja prawna