PDF 180kWORD 263k

 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

 

AGRI(2019)0722_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 23. júla 2019 od 9.00 do 12.30 h  (schôdza koordinátorov)  a od 14.30 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q2)

23. júla 2019 od 9.00 do 12.30 h  (schôdza koordinátorov)

Za zatvorenými dverami

1. Schôdza koordinátorov

* * *

23. júla 2019 od 14.30 do 18.30 h

Za prítomnosti Rady a Komisie

2. Prijatie programu schôdze

3. Oznámenia predsedníctva

4. Voľba tretieho podpredsedu/tretej podpredsedníčky

5. Voľba štvrtého podpredsedu/štvrtej podpredsedníčky

6. Výmena názorov s komisárom zodpovedným za poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Philom Hoganom

7. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

AGRI/9/00552

 2019/2028(BUD) 

 

Gestorský výbor:

 

BUDG

 

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

8. Schválenie odporúčaní, ktoré vydali koordinátori výboru AGRI

9. Rôzne otázky

10. Nasledujúce schôdze

         4. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

         5. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

* * *

Posledná úprava: 16. júla 2019Právne oznámenie