PDF 176kWORD 263k

 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

 

AGRI(2019)0722_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 23 juli 2019 kl. 9.00–12.30  (samordnarnas sammanträde)  och kl. 14.30–18.30

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q2)

23 juli 2019 kl. 9.00–12.30  (samordnarnas sammanträde)

Inom stängda dörrar

1. Samordnarnas sammanträde

* * *

23 juli 2019 kl. 14.30–18.30

I närvaro av rådet och kommissionen

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Meddelanden från ordföranden

4. Val av tredje vice ordförande

5. Val av fjärde vice ordförande

6. Diskussion med kommissionsledamot Phil Hogan, med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling

7. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

AGRI/9/00552

 2019/2028(BUD) 

 

Ansvarigt utskott:

 

BUDG

 

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

8. Godkännande av rekommendationerna från AGRI-utskottets samordnare

9. Övriga frågor

10. Kommande sammanträden

         4 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

         5 september 2019 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

* * *

Senaste uppdatering: 18 juli 2019Rättsligt meddelande