PDF 161kWORD 271k

 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

 

AGRI(2019)0925_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 25 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (1A002)

25 септември 2019 г., 9.00–11.30 ч.

В присъствието на Съвета и на Комисията

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         10 юли 2019 г. PV – PE639.920v01-00

         22-23 юли 2019 г. PV – PE641.078v01-00

         4 септември 2019 г. PV – PE641.117v01-00

4. Размяна на мнения с представители на Комисията (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ и ГД „Търговия“) относно относно селскостопанския компонент в Споразумението с Меркосур за свободна търговия и други въпроси от значение за политиката в областта на търговията

5. Размяна на мнения с представител на Комисията (ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“) във връзка с делегирания акт относно правилата за животновъдните обекти, в които се отглеждат сухоземни животни, и люпилните, както и относно проследимостта на някои отглеждани сухоземни животни и яйца за люпене

* * *

25 септември 2019 г., 11.30–12.30 ч.  (при закрити врати)

6. Заседание на координаторите

* * *

25 септември 2019 г., 14.30–18.30 ч.

7. Изложение на представител на Комисията (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“) относно публикувания наскоро доклад на Групата на високо равнище по въпросите на захарта и актуалното положение на пазара на захар

8. Размяна на мнения с представител на Комисията (ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“) във връзка със санитарната обстановка в Бразилия - актуално състояние

9. Размяна на мнения с представител на Комисията (ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“) относно пестицида хлорпирифос след скорошно изявление на Европейския орган за безопасност на храните 

10. Одобряване на препоръките, изготвени от координаторите на комисията AGRI

11. Разни въпроси

12. Следващи заседания

         7 октомври 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

         8 октомври 2019 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

* * *

Последно осъвременяване: 19 септември 2019 г.Правна информация