PDF 173kWORD 262k

 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

 

AGRI(2019)1118_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 18 ноември 2019 г., 14.30–16.00 ч. и 16.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йозеф Антал“ (6Q2)

18 ноември 2019 г., 14.30–16.00 ч.

В присъствието на Съвета и на Комисията

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

Съвместно заседание на комисиите AGRI, ENVI и DEVE

3. Размяна на мнения с г-жа Мария Хелена Семедо, заместник генерален директор на ФАО, отговарящ за климата и природните ресурси, след Световния ден на храната 2019 г.

* * *

18 ноември 2019 г., 16.00–18.30 ч.

4. Открито заседание относно „ Устойчивостта на европейското селско стопанство във връзка с потенциалното въздействие на споразумението с Меркосур върху пазара“ 
(вж. отделна програма)

5. Разни въпроси

6. Следващи заседания

         4 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

         5 декември 2019 г., 9.00–13.00 ч. (Брюксел)

* * *

Последно осъвременяване: 13 ноември 2019 г.Правна информация