PDF 175kWORD 258k

 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

 

AGRI(2019)1118_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 18. novembrī, plkst. 14.30–16.00 un plkst. 16.00–18.30

Briselē

Telpa: József Antall (6Q2)

2019. gada 18. novembrī plkst. 14.30–16.00

Klātesot Padomes un Komisijas pārstāvjiem

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

Kopīga AGRI, ENVI un DEVE komiteju sanāksme

3. Viedokļu apmaiņa ar FAO ģenerāldirektora vietnieci klimata un dabas resursu jautājumos Maria Helena Semedo pēc 2019. gada Pasaules pārtikas dienas

* * *

2019. gada 18. novembrī plkst. 16.00–18.30

4. Atklāta uzklausīšana par tematu "Eiropas lauksaimniecības ilgtspēja attiecībā uz iespējamo ietekmi uz Mercosur nolīguma tirgu"
(sk. atsevišķu programmu)

5. Dažādi jautājumi

6. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 4. decembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

         2019. gada 5. decembrī plkst. 9.00–13.00 (Briselē)

* * *

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. novembrisJuridisks paziņojums