PDF 174kWORD 258k

 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

 

AGRI(2019)1118_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 18. novembra 2019 od 14.30 do 16.00 h a od 16.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (6Q2)

18. novembra 2019 od 14.30 do 16.00 h

Za prítomnosti Rady a Komisie

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

Spoločná schôdza výborov AGRI, ENVI a DEVE

3. Výmena názorov so zástupkyňou generálneho riaditeľa pre klímu a prírodné zdroje FAO pani Mariou Helenou Semedovou v nadväznosti na svetový deň výživy v roku 2019

* * *

18. novembra 2019 od 16.00 do 18.30 h

4. Verejné vypočutie na tému Udržateľnosť európskeho poľnohospodárstva v súvislosti s potenciálnym vplyvom na trh krajín dohody Mercosur
(pozri osobitný program)

5. Rôzne otázky

6. Nasledujúce schôdze

         4. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

         5. decembra 2019 od 9.00 do 13.00 h (Brusel)

* * *

Posledná úprava: 12. novembra 2019Právne oznámenie