PDF 185kWORD 1020k

 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

 

AGRI(2019)1204_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 4. detsember 2019 kell 9.00–12.30

Brüssel, ruum: József Antall (6Q2)

Kolmapäev, 4. detsember 2019 kell 14.30–18.30

Brüssel, ruum: József Antall (6Q2)

Neljapäev, 5. detsember 2019 kell 9.00–13.00

Brüssel, ruum: Paul-Henri Spaak (3C050)

 

4. detsember 2019 kell 9.00–12.30

Nõukogu ja komisjoni osavõtul

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Komisjon

AGRI/9/01029

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Attila Ara-Kovács (S&D)

PA – PE642.906v01-00

Vastutav:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 6. detsember 2019 kell 13.00

4. Konkurentsipoliitika – 2019. aasta aruanne

AGRI/9/01633

 2019/2131(INI) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Isabel Carvalhais (S&D)

PA – PE643.188v01-00

Vastutav:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

 

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 10. detsember 2019 kell 13.00

5. Ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistika programmi loomine

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Raportöör:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Vastutav:

 

IMCO

 

 

AGRI-komisjoni raportööri Simone Schmiedtbaueri (PPE) aruanne käimasolevate läbirääkimiste kohta

* * *

4. detsember 2019 kell 10.30–12.30 (kinnine koosolek)

6. Koordinaatorite koosolek

* * *

4. detsember 2019 kell 14.30–15.30

7. Finantsdistsipliin alates eelarveaastast 2021 ja määrus (EL) nr 1307/2013 seoses sambaid puudutava paindlikkusega kalendriaastal 2020

AGRI/9/01801

***I 2019/0253(COD) COM(2019)0580 – C9-0163/2019

 

Raportöör:

 

Norbert Lins (PPE)

 

Vastutav:

 

AGRI

 

 

Arvamused:

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE644.726v01-00

 

         Arvamuste vahetus

4. detsember 2019 kell 15.30–18.30

8. Avalik kuulamine teemal „Ühise põllumajanduspoliitika reform“
(vt eraldi kava)

* * *

5. detsember 2019 kell 9.00–10.30

9. Uuringu „ELi põllumajanduse tööhõive: hetkeprobleemid ja tulevikuväljavaated“ tutvustamine. Ambre Maucorps’i ja Bernd Schuh ettekanne (OIR GmbH, Austria). Uuringu koostamist taotles AGRI-komisjon ning uuringu tellis ja seda haldas poliitikaosakond B

10. AGRI-komisjoni koordinaatorite soovituste heakskiitmine

5. detsember 2019 kell 10.30–13.00

AGRI-, PETI- ja ENVI-komisjoni ühine koosolek

11. Avalik kuulamine teemal „ELi hundipopulatsiooni ümberhindamine“
(vt eraldi kava)

12. Muud küsimused

13. Järgmised koosolekud

         6. jaanuar 2020 kell 15.00–18.30 (Brüssel)

         22. jaanuar 2020 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

         23. jaanuar 2020 kell 9.00–12.30 (Brüssel)

* * *

Viimane päevakajastamine: 27. november 2019Õigusalane teave