PDF 180kWORD 303k

 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

 

AGRI(2020)0122_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 22 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Donderdag 23 januari 2020, 9.00 - 13.00 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (1A002)

22 januari 2020, 9.00 - 11.30 uur

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         4-5 november 2019 PV – PE644.768v01-00

         18 november 2019 PV – PE644.773v01-00

         4-5 december 2019 PV – PE644.947v02-00

4. Gedachtewisseling met mevrouw Marija Vučković, minister van Landbouw, over de prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op het gebied van landbouw

*** Elektronische stemming ***

5. Sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

AGRI/9/01824

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Mairead McGuinness (PPE)

 

Bevoegd:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 

         Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

6. Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019

AGRI/9/01633

 2019/2131(INI) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Isabel Carvalhais (S&D)

PA – PE643.188v01-00
AM – PE644.893v01-00

Bevoegd:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00
AM – PE645.100v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

7. Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

AGRI/9/01029

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Attila Ara-Kovács (S&D)

PA – PE642.906v01-00
AM – PE644.887v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

8. Presentatie door de Europese Commissie (DG AGRI) van de gedelegeerde handeling betreffende het flexibiliteitspakket voor programma’s voor de afzetbevordering van wijn

* * *

22 januari 2020, 11.30 - 12.30 uur  (met gesloten deuren)

9. Coördinatorenvergadering

* * *

22 januari 2020, 14.30 - 18.30 uur

10. Presentatie door de Europese Commissie (DG SANTE) van gedelegeerde handelingen ter aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat diergezondheid betreft

11. Gedachtewisseling met een vertegenwoordiger van de Commissie (DG SANTE) over Afrikaanse varkenspest

12. Presentatie van het verslag over het werkbezoek van AGRI aan Frankrijk, 28-30 oktober 2019

13. Overgangsbepalingen inzake steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in het jaar 2021

AGRI/9/01803

***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

 

Rapporteur:

 

Elsi Katainen (Renew)

 

Bevoegd:

 

AGRI

 

 

Adviezen:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE644.725v03-00

 

CONT –

Besluit: geen advies

 

 

ENVI –

Besluit: geen advies

 

 

REGI –

Herbert Dorfmann (PPE)

 

 

         Gedachtewisseling

14. De Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit

AGRI/9/01959

 2019/2157(INI) 

 

Rapporteur:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

 

Bevoegd:

 

AGRI*

 

 

Adviezen:

 

ENVI* –

Jessica Polfjärd (PPE)

 

 

ITRE –

Mauri Pekkarinen (Renew)

 

 

         Gedachtewisseling

* * *

23 januari 2020, 9.00 - 13.00 uur

15. Gedachtewisseling met commissaris Janusz Wojciechowski, belast met Landbouw

16. Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van nationale beheersautoriteiten in het kader van het nieuwe uitvoeringsmodel

17. Goedkeuring van de aanbevelingen van de AGRI-coördinatoren

18. Rondvraag

19. Volgende vergaderingen

         17 februari 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

         18 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

         18 maart 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

         19 maart 2020, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

* * *

Laatst bijgewerkt op: 16 januari 2020Juridische mededeling