13.7.2018
AGRI_PA(2018)623923
ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по земеделие и развитие на селските райони
на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда
(COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Докладчик по становище: Бронис Ропе

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 690kWORD 129k
Правна информация