13.7.2018
AGRI_PA(2018)623923
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning
(COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Ordfører for udtalelse: Bronis Ropė

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 322kWORD 125k
Juridisk meddelelse