13.7.2018
AGRI_PA(2018)623923
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta
(COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Arvamuse koostaja: Bronis Ropė

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 500kWORD 125k
Õigusalane teave