13.7.2018
AGRI_PA(2018)623923
LAUSUNTOLUONNOS
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä
(COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Valmistelija: Bronis Ropė

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 501kWORD 126k
Oikeudellinen huomautus