13.7.2018
AGRI_PA(2018)623923
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu
(COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Bronis Ropė

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 664kWORD 125k
Juridisks paziņojums