13.7.2018
AGRI_PA(2018)623923
ONTWERPADVIES
van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu
(COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Rapporteur voor advies: Bronis Ropė

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 421kWORD 126k
Juridische mededeling