13.7.2018
AGRI_PA(2018)623923
PROJEKT OPINII
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko
(COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bronis Ropė

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 682kWORD 127k
Informacja prawna