13.7.2018
AGRI_PA(2018)623923
PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului
(COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Raportor pentru aviz: Bronis Ropė

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 661kWORD 127k
Notă juridică