13.7.2018
AGRI_PA(2018)623923
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie
(COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bronis Ropė

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 754kWORD 127k
Právne oznámenie