13.7.2018
AGRI_PA(2018)623923
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön
(COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Föredragande av yttrande: Bronis Ropė

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 505kWORD 125k
Rättsligt meddelande