11.7.2018
AGRI_PA(2018)623976
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Zpravodaj: John Stuart Agnew

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 1060kWORD 433k
Právní upozornění