11.7.2018
AGRI_PA(2018)623976
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- of klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Ordfører for udtalelse: John Stuart Agnew

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 793kWORD 406k
Juridisk meddelelse