11.7.2018
AGRI_PA(2018)623976
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Arvamuse koostaja: John Stuart Agnew

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 875kWORD 432k
Õigusalane teave