11.7.2018
AGRI_PA(2018)623976
LAUSUNTOLUONNOS
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1293/2013 kumoamisesta
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Valmistelija: John Stuart Agnew

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 875kWORD 433k
Oikeudellinen huomautus