11.7.2018
AGRI_PA(2018)623976
ONTWERPADVIES
van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
inzake het voorstel voor een verordening tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Rapporteur voor advies: John Stuart Agnew

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 892kWORD 433k
Juridische mededeling