11.7.2018
AGRI_PA(2018)623976
PROJEKT OPINII
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: John Stuart Agnew

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 1056kWORD 428k
Informacja prawna