11.7.2018
AGRI_PA(2018)623976
PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Raportor pentru aviz: John Stuart Agnew

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 1041kWORD 433k
Notă juridică