11.7.2018
AGRI_PA(2018)623976
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: John Stuart Agnew

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1133kWORD 433k
Právne oznámenie