11.7.2018
AGRI_PA(2018)623976
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Föredragande av yttrande: John Stuart Agnew

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 878kWORD 438k
Rättsligt meddelande