28.5.2015
AGRI_PR(2015)557277
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за зоотехническите и генеалогичните условия за търговия и внос в Съюза на разплодни животни и зародишни продукти от тях
(COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD))
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Докладчик: Мишел Дантен

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 433kWORD 829k
Правна информация