28.5.2015
AGRI_PR(2015)557277
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om zootekniske og genealogiske betingelser for handel med og import til Unionen af avlsdyr og reproduktionsmateriale herfra
(COM(2014)0005 - C8-0032/2014 - 2014/0032(COD))
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Michel Dantin

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 335kWORD 606k
Juridisk meddelelse