28.5.2015
AGRI_PR(2015)557277
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus aretusloomade ja aretusmaterjaliga liidus kauplemise ning nende liitu importimise suhtes kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta
(COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD))
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Raportöör: Michel Dantin

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 322kWORD 610k
Õigusalane teave