28.5.2015
AGRI_PR(2015)557277
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin tuonnissa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä
(COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD))
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Esittelijä: Michel Dantin

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 327kWORD 677k
Oikeudellinen huomautus