28.5.2015
AGRI_PR(2015)557277
NACRT IZVJEŠĆA
o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zootehničkim i genealoškim uvjetima za trgovanje uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom kao i njihovu uvozu u Uniju
(COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD))
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
Izvjestitelj: Michel Dantin

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 374kWORD 773k
Pravna napomena