28.5.2015
AGRI_PR(2015)557277
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl reglamento dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų prekybai Sąjungoje veisliniais gyvūnais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų importui į Sąjungą
(COM(2014) 0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD))
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Pranešėjas: Michel Dantin

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 380kWORD 798k
Teisinis pranešimas