28.5.2015
AGRI_PR(2015)557277
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un importēšanai tajā
(COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD))
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Referents: Michel Dantin

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 386kWORD 740k
Juridisks paziņojums